Menu

ÇIKTILAR

Rol modelleri: Döküm sektöründe olumlu kadın rol modelleri

İlham veren hikayeler Rol model olarak, ortak ülkelerdeki en yenilikçi ve değişimi temsil eden kadınlar kullanılacaktır. Seçilen rol modeller ile dökümhanelerdeki işlerinde belirli zorluklara göğüs geren gerçek yaşamdaki kadınların kullanılması, iş sürecinde, işlerinin başarısı ve sürdürülebilirliğini sağlamaları ve daha iyi hale getirmeleri için neler yaptıkları konusunda kolay anlaşılır, pratik ve iyi organize edilen davranışlarını ortaya koyacak ve hangi becerilerin önemli ve gerekli olduğuna dair net bir resim sağlayacaktır.  

Dijital araç seti

CASTWOMAN araç seti, doğrudan MÖE öğrencileri ve profesyonelleri (eğitim personeli, danışman ve kariyer kolaylaştırıcısı) ile kariyer rehberliği amacıyla diğer öğrenim kurumları tarafından kullanılacak farklı kaynaklar içerir. Amaç, cinsiyet kalıplarını kırarak ve genç kadınlar için kariyer planlamasını kolaylaştırarak, gençlerin ve özellikle genç kadınların döküm sektörüne (ve genel olarak endüstriye) ilgisini uyandırmaktır.
CASTWOMAN Araç Seti aşağıdaki öğeleri içerir:
  • Çalışmaların genel planlamasına rehberlik etmeye yardımcı olan bir kişilik ve kariyer testi
  • Döküm sektöründeki ana teknolojik eğilimler ve İspanya, Portekiz ve Türkiye'de gelecekteki iş pozisyonları 
  • Cinsiyet önyargılarını değiştirmeye ve kırmaya yardımcı olacak öğrenme dinamikleri 
  • Döküm sektöründe cinsiyet katılımı konusunda farklı çalışma stratejileri